Veiligheidsglas

Grote glasoppervlakte zijn niet alleen vormgevingselementen voor de moderne architectuur, ze creëren lichte vertrekken en zo een bijzonder hoog leefcomfort. Maar dit edele materiaal wordt ook gebruikt bij volledig glazen deuren, traptreden en balustrades, en zelfs bij compleet in glas uitgevoerde liftinstallaties en glazen meubels. In volledig glazen gevels vervult glas ook de functie van doorvalbeveiliging. Ook al lijkt het op het eerste gezicht breekbaar, UNIGLAS® | SAFE veiligheidsglas voldoet dankzij de modernste veredelingsprocessen aan de hoogste veiligheidseisen.

Veiligheidscategorieën
 1. Actieve veiligheid:
  UNIGLAS® | SAFE veiligheidsglas beschikt over speciale eigenschappen als inbraakwering, doorvalveiligheid of brandveiligheid. 
  Voorbeeld: van slagwerend glas tot aan kogelwerend glas als objectbeveiliging of explosiewerend glas.
 2. Passieve veiligheid:
  het breukgedrag van UNIGLAS® | SAFE veiligheidsglas biedt verbeterde bescherming tegen ernstig persoonlijk letsel. 
  Voorbeeld: douchewanden of binnendeuren van gehard veiligheidsglas.
 3. Constructieve veiligheid:
  UNIGLAS® | SAFE veiligheidsglas beschikt over reststabiliteit en restdraagvermogen bij beschadiging of breuk. 
  Voorbeeld: balustrades, steunen of traptreden van glas.
UNIGLAS® : niet elk glas is hetzelfde

1. Normaal glas:

 steenslag bij floatglas
Enkele ruit van floatglas of figuurglas. Dit glas is de basis voor de verdere bewerking tot veiligheidsglas of isolatieglas.
Geen veiligheidscategorie: bij glasbreuk kunnen gevaarlijke, scherpe glasstukken ontstaan die een verhoogd gevaar voor letsel vormen.

2. Gehard veiligheidsglas:


Gehard glas is floatglas of een geschikte figuurglassoort dat thermisch voorgespannen wordt. Het glas wordt verhit tot 600 °C en aansluitend snel afgekoeld. Hierbij koelt de buitenste zone van de ruit sneller af dan de kern. In de kern ontstaat hierdoor trekspanning en aan het oppervlak een drukspanning, waardoor aan de passieve veiligheid voldaan wordt en een verhoogde belastbaarheid tot stand komt. 
Passieve veiligheidscategorie: Als gehard glas door verhoogde mechanische of thermische belasting breekt, valt het veelal uiteen in losse samenhangende korrels met stompe randen. Deze stukjes vormen een aanzienlijk geringer letselrisico. Bijzondere eigenschappen: verhoogde stoot-, slag- en buigvastheid, bestendigheid tegen temperatuurwisselingen en tegen inslag van een bal. 
Toepassingsgebieden gehard glas: volledig glazen installaties en deuren; horizontale schuifwanden en vouwschuifwanden; vitrines en etalageruiten; (kleuter-)scholen en sport- en tennishallen; vluchtroutebeglazingen; brandwerende beglazing; balworpvastheid; verdere verwerking tot isolatieglas, gelaagd glas, warmte- en zonwerend glas, gevels en balustrades met gehard glas inclusief Heat Soak test

3. Gelaagd veiligheidsglas:

Gelaagd veiligheidsglas bestaat uit twee of meerdere glasruiten, die doorgaans door taai-elastische, zeer scheurvaste folies, meestal van polyvinylbutyral, tot een functionele eenheid verbonden worden. Door de combinatie van verschillende glassoorten (gehard, Heat Strengthened) en glas- en foliedikten beschikt het gelaagd glas over extra veiligheidseigenschappen. 
Actieve veiligheidscategorie: Er is sprake van een restdraagvermogen of reststabiliteit als de glasconstructie na een breuk gedurende een bepaalde periode zichzelf kan ondersteunen of bestand blijft tegen een vastgestelde belasting. 
Passieve veiligheidscategorie: bij mechanische of thermische overbelasting, bijvoorbeeld door stoot of slag blijven de brokstukken aan de tussenlaag hechten waardoor het letselgevaar geringer is. 
Toepassingsgebieden gelaagd glas: relingen en borstweringen; doorvalbeschermende beglazingen; dakbeglazing; begaanbare en beloopbare beglazing, glazen trappen; slag-, breuk-, kogel- en explosiewerende beglazing

Gelaagd veiligheidsglas is een ware alleskunner. Tot opluchting van de ouders ketstde voetbal van de buurkinderen reeds bij gelaagd glas vanaf 8 mm dikte zonder verdere gevolgen af. Zogenaamde „slagwerende beglazingen“ – deskundigen spreken hierbij van de weerstandsklassen P1A tot P5A – weerstaan zelfs inbraakpogingen met straatstenen.  Als een inbreker met snijdend gereedschap, bijvoorbeeld met een bijl, tracht de ruit te breken, zal hij bij beglazingen met weerstandsklasse P6B tot P8B vrijwel geen noemenswaardige opening teweeg kunnen brengen.  

Lees hier nog veel meer over veiligheidsglas van Flintermann